StA0827.jpg

Annie van den Brink

In mijn laatste jaar van de middelbare school moest ik nog bedenken wat ik als vervolgopleiding zou doen. Ik wilde graag iets met kinderen doen. Toen besloot ik om de Pabo te gaan doen. Hoewel de stages soms pittig waren, voelde ik dat ik op de juiste plek zat. Inmiddels sta ik nu 5 jaar voor de klas en ben ik erg blij met de keuze die ik toen heb gemaakt.

Mijn passie ligt bij de wat oudere kinderen. Ik vind het een uitdaging om ze enthousiast te maken voor hun eigen leerproces. Daarom werk ik graag met doelen. Dit in de vorm van een doelenbord voor doelen voor de hele klas en persoonlijke doelen voor de leerlingen zelf.

Waar ik energie van krijg, is als ik zie dat kinderen de aangeboden stof gaan begrijpen. Dat de kwartjes gaan vallen en dat ik ze zie groeien en ze hun doelen behalen. Zo weet je voor jezelf dat wat je doet echt effect heeft.

In de toekomst wil ik graag blijven leren. Zo hoop ik dat ik elke leerling beter ga begrijpen en kan begeleiden. Ik wil mezelf graag blijven ontwikkelen en nieuwe dingen blijven uitproberen.

Hobby's: wandelen, zingen en netflixen ;)

Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8,

In groep 8 werken we met verschillende methodes:

– Wereld in getallen voor rekenen

– STAAL voor spelling en taal

– Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen

– Holmwoods voor Engels

– Blits voor studievaardigheden

– Pennenstreken voor het schrijven in blokschrift

– Leskracht voor wereldoriëntatie

– Kanjertraining voor SEO

In groep 8 werken we met een doelenbord in de klas. Hierop staan doelen die we samen met de klas willen behalen. Deze doelen kunnen gaan over afspraken in de school/klas, maar het kan ook bijvoorbeeld een rekendoel zijn. Ook werken we met individuele doelen voor de leerlingen. Dit kan zijn om in een bepaald vak beter te worden of juist om extra uitgedaagd te worden. In overleg met de juf kiezen de leerlingen een doel die bij hun past. Hieraan werken ze bij zelfstandig werktijd. Elke vrijdag krijgen de leerlingen huiswerk mee om extra te oefenen.

 

Natuurlijk blijft er ook genoeg ruimte over voor drama, crea en muziek

Voor groep 8 is het jaar extra spannend, met niet alleen de eindtoets, maar ook een musical en natuurlijk het uitzoeken van een middelbare school. Aan het begin van het jaar gaan we op kamp. We doen dit aan het begin van het jaar, omdat het goed is voor de groepsvorming.

We werken in de klas met omgangsregels die gemaakt zijn aan de hand van de Kanjertraining. Hierin staan afspraken die de klas samen met Juf Annie hebben gemaakt om er een gezellig jaar van te maken. En dit gaat vast en zeker lukken!