Robin den Daas

Hallo, ik ben Robin en werk sinds 2018 op de Sterappel. Sinds mijn 21e sta ik al voor de klas en heb ondertussen elke groep op de basisschool lesgegeven. Ik wist in groep 7 al dat ik meester wilde worden en voer dit vak nog steeds met plezier uit. 

Het mooiste aan dit vak vind ik dat je de kinderen kan uitdagen, verwonderen, nieuwe vaardigheden kan leren en ze steeds stapje voor stapje een betere versie van zichzelf te maken. Ik zoek altijd naar het "Aha!" moment bij de kinderen. Dat vind ik het mooiste om mee te maken. 

Bij mij in de klas bereid ik de kinderen voor op de huidige maatschappij waarin we leven. Dit zie je terug door veel samen te werken, digitale vaardigheden op te doen, ruimte voor eigen ideeën te geven en door de kinderen hun eigen verantwoordelijkheid te geven. Daarbij hou ik in de gaten dat de doelen worden gehaald in een betekenisvolle leeromgeving, iedereen zich veilig voelt in de klas om zichzelf te kunnen zijn en er met plezier geleerd kan worden. 

Groep 7

In groep 7 wordt er hard gewerkt. Alleen of samen, op de chromebook of in de werkboeken, in de klas of op het leerplein en met of zonder meester.

 

Elke week starten we met een nieuwe weektaak met daarop het werk en al het nieuws dat ons deze week te wachten staat. Naast de nieuwe weektaak heeft iedereen ook een taakje in de klas. In plaats van een traditionele klassendienst heeft iedereen een eigen taakje waar hij of zij de rest van de week op let zoals: uitdelen van de schriften, stoelen op de tafels zetten, kopjes wegbrengen of de ramen open en dicht doen.

In groep 7 werken we steeds meer met de chromebooks. Voor rekenen en spelling hebben we ons werkboek ook helemaal digitaal op de chromebooks. Verder werken we veel op Squla en Gynzy Kids op de chormebooks. Hierop kunnen de kinderen zelfstandig of samen oefenen aan de vakken die zij leuk vinden of nog extra moeten oefenen. Ze krijgen direct feedback en kunnen ze bijhouden hoe zij groeien.

Verder werken we met verschillende projecten voor taal, wereldoriëntatie en handvaardigheid. Taal staat altijd in het teken van één onderwerp zoals strips of familie. In de laatste week voor de toets maken de kinderen een eindproduct over het thema, zoals een verhaal, strip of presentatie om het blok af te sluiten. Bij wereldoriëntatie werken we zo’n acht weken lang aan een bepaald onderwerp. Hierbij maken de kinderen verschillende opdrachten om kennis op te doen over het onderwerp en werken daarna ook samen of alleen naar een eindproduct toe om aan iedereen te laten zien wat ze geleerd hebben. Handvaardigheid sluit aan op de thema’s bij taal of wereldoriëntatie om het werk betekenisvol te maken.