top of page

Acerca de

Onze Visie

Op onze school bieden wij onze leerlingen een veilige, uitdagende leeromgeving, waarbij we rekening houden met de diversiteit van de leerlingen en leerkrachten. We stemmen waar nodig ons onderwijs af op de individuele behoefte en leerstijlen van een kind. Wij vinden het belangrijk dat er op De Sterappel samengewerkt wordt door leerlingen, leerkrachten, ouders en met andere scholen. Wij bereiden onze leerlingen voor op het Voortgezet Onderwijs en op de maatschappij van de 21ste eeuw.


Onze kernwaarden zijn:

– groei en ontwikkeling

– samen 

– diversiteit

– wederzijds vertrouwen (tussen kind, leerkracht, ouders en school)

Waar staan we voor

Leren doen we ons leven lang, alleen en samen met anderen. We leren van onze omgeving en we zoeken onze eigen manieren om te leren. Leren is een actief proces, want we vergroten zelf de kennis over de wereld om ons heen.

De maatschappij en wij als team vragen mensen die creatief kunnen denken, zelfstandig en in teamverband kunnen werken en die nieuwe media kunnen gebruiken. Onder nieuwe media verstaan we alles op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Leren is doen. Je moet met de leerlingen meedenken en niet voor ze denken (zelf beslissingen laten nemen, fouten maken mag). Een belangrijke voorwaarde voor leren is wel dat leren voor de leerling betekenisvol is. Nieuwe kennis moet toegevoegd worden aan bestaande kennis en het liefst toepasbaar zijn in het leven van de kinderen. Op deze manier heeft leren ook een extra waarde en zijn leerlingen betrokken bij hun ontwikkeling.

Leren doe je met je hoofd, hart en handen.
Leren doe je niet altijd alleen, maar ook samen.

bottom of page