top of page

Coöperatief leren

Op de Sterappel

Omdat wij samenwerking belangrijk vinden en wij ervan overtuigd zijn dat mensen en kinderen samen meer leren dan alleen, gebruiken wij in ons onderwijs coöperatieve structuren.

Deze vorm van leren, ook wel coöperatief leren genoemd, is een onderwijsaanpak waarbij we leerlingen activeren en motiveren door ze te laten samenwerken op een gestructureerde manier.

Als leerlingen leren in een veilige omgeving, gemotiveerd en actief, dan doen zij veel kennis,

inzicht en vaardigheden op, waar ze in hun latere leven profijt van hebben.

 

We organiseren speciale activiteiten die de onderlinge relatie op een persoonlijker niveau brengt en daardoor is de slaagkans van samenwerking erg hoog en komt eenieder aan bod. Dat verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar.

Verder leren leerlingen beter als zij actief bezig zijn, hierdoor ontstaat betrokkenheid en motivatie.
We gaan voor deze lesaanpak uit van de basis van GIPS, een structuur die staat voor:

  • Gelijke deelname

  • Individuele aanspreekbaarheid

  • Positieve wederzijde afhankelijkheid

  • Simultane actie

We leren alle leerlingen te werken met verschillende coöperatieve werkvormen, die we toepassen bij verschillende vakken, zoals rekenen, begrijpend lezen en taal.

IMG_3035.jpg
1B66FD26-EEA3-4AEA-B7B4-43E249BA1B89.jpeg
bottom of page