top of page

Downloads

Schoolgids

Deze gids staat vol informatie over onze school. U vindt hierin veel gegevens die het hele jaar door van belang zijn. Wij hopen dat de schoolgids u veel duidelijkheid geeft over alle belangrijke zaken van onze school.

Via de nieuwsbrief, die één keer per maand verschijnt, zal het team in de loop van dit schooljaar nog allerlei aanvullende zaken onder uw aandacht brengen.
Ook informatie van de medezeggenschapsraad (MR) en ouderraad (OR) kunt u hierin vinden.  Download hier de gids.

Download hier de bijlage.

Pestprotocol
Nieuwsbrief
Verlof

Pesten is een probleem dat zich niet gemakkelijk laat oplossen.

Pesten speelt zich vaak in het verborgene af en dat alleen al maakt het moeilijk om er grip op te krijgen. Als school richten wij ons vooral op pestgedrag dat plaatsvindt op school, wat zijn weerslag heeft op het functioneren van de kinderen. Pesten is helaas niet volledig te voorkomen, maar door de inzet van de sociaal-emotionele methode Kanjertraining leren wij de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan, vertrouwen te hebben in elkaar en bieden we duidelijke, schoolbrede strategieën om problemen op te lossen. Hierdoor ontstaat er een cultuur van vertrouwen en zal pesten niet snel meer voor komen. Download hier het protocol.

Voor bijzondere gebeurtenissen, zoals een jubileum, kunt u verlof aanvragen. Dit kunt u doen door onderstaand formulier te downloaden, in te vullen en in te leveren op school.

 

Download hier het formulier.

bottom of page