top of page

Bewegend leren

Op de Sterappel

Waarom bewegend leren

Stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs. Dat zien  wij graag anders! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat meer bewegen tot betere schoolprestaties leidt en dat het een positief effect heeft op het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en sociaal gedrag. Daarnaast maakt bewegen het onderwijs veel leuker voor zowel leerling als leerkracht. Wij proberen leren en bewegen met regelmaat te combineren. Het is onze missie om het bewegend leren een vast onderdeel te laten zijn van ons onderwijssysteem.

 

Actieve lesvormen

Het bewegend leren vindt plaats in de klas, in de gang middels onze aangebrachte beweegpaden en buiten op het plein. Soms is er sprake van beweging tussen twee lesactiviteiten (beweegbreak) en soms wordt er heerlijk bewogen tijdens het vermenigvuldigen, spellen of tijdens andere leerstof.

Het bewegen buiten de klas kan bestaan uit spelvormen waarbij bewegen wordt gecombineerd met cognitieve leerdoelen.

IMG_2712.JPG
039F857E-83B2-4DE4-8026-736876FD1472.jpg
bottom of page