top of page

Linda Ros 

Mijn naam is Linda Ros. Sinds dit schooljaar ben ik op dinsdag en woensdag werkzaam op de Sterappel. De Sterappel is een fijne school, waar ik me nu al erg thuis voel. Ik woon in Lienden, samen met mijn man en onze dochter. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om leuke dingen met onze dochter te doen, maar ik kan ook genieten van een film of een serie op de bank.

 

Vanaf jongs af aan wist ik al dat ik later juf wilde worden. Ik vind het mooi om te zien dat de leerlingen iedere dag weer nieuwe dingen leren, soms iets kleins, maar soms ook heel groot. Ook vind ik het erg mooi om te zien hoe leerlingen met elkaar samenwerken of elkaar helpen.

Groep 1/2A

In groep 1 werken juf Natasja en Juf Linda R. Op dinsdag en woensdag is juf Linda in de klas, de andere dagen is juf Natasja er. 

 

Onze kleuters hebben een eigen ingang aan het kleuterplein. Om 08.20 uur gaat de deur open en mag uw kind naar binnen. Er staat een juf op het plein om de kinderen op te vangen. Bij de klas en in de gang staat de eigen juf. De kinderen mogen bij binnenkomst zelf hun tas in de kluisjes doen en naar de klas lopen.

 

De kinderen beginnen de dag met zelfstandig werken aan de tafels. De juf heeft dan tijd voor de kleine kring. Tijdens deze kleine kring krijgen de kinderen extra verrijking, pre-teaching of andere extra aandacht.

 

Na het zelfstandig werken gaan de kinderen in de kring. Hierbij doen wij allerlei activiteiten, variërend van taal, rekenen, muziek, kennis maken met letters en cijfers, vertellen, sociale ontwikkeling en nog veel meer. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden zoals Met sprongen vooruit, Spreekbeeld en Kanjertraining.

 

Na de kring gaan de kinderen aan het werk a.d.h.v. het planbord. Elke week heeft uw kind 2 tot 4 verplichte opdrachten, daarnaast mogen ze ook kiezen voor andere activiteiten die op het planbord staan.

Vervolgens gaan wij met de kinderen fruit eten en drinken. Aansluitend gaan we buitenspelen. Aan het eind van de ochtend hebben wij nog een tweede kring waarbij we verder gaan met de methoden. Daarna lunchen we samen in de klas. Vervolgens volgt er weer een speelwerkles a.d.h.v. het planbord.

 

Op de woensdag en vrijdag gymmen wij met de kinderen in de kleutergymzaal. 

 

Op de dinsdagmiddag hebben we activiteitenplein waar we groepsdoorbrekend met groep 1, 2 en 3 roulerend binnen verschillende thema’s werken. We bieden diverse activiteiten aan, zoals muziek, dans, drama, techniek, kunst en natuur.

 

Wist u dat?

* Wij een leerplein hebben dat om de 5 tot 6 weken wisselt van thema,

* Wij elke week een letter van de week hebben en we leuke materialen mee mogen nemen met die betreffende letter,

* Wij elke week een cijfer van de week hebben,

* Wij onze eigen thema’s ontwikkelen,

* Wij doelgericht werken n.a.v. de SLO doelen voor het basisonderwijs

bottom of page